Tomas Olsson Norrby gård Kungsör

Här får nöt städa efter får

Bete
På Norrby gård växelbetar dikor med fåren. Huvudinriktningen är lammproduktion, men nötkreaturen fyller en viktig funktion för att hålla nere parasittrycket.
Ingemar Thorstensson och Eva Olsson.

Enkät: Vilka nya grovfoder har ni testat?

Enkät
Allt fler vågar testa odling av nya eller annorlunda fodergrödor. På Bergs säteri i Mellerud har Eva Olsson och Ingemar Thorstensson odlat soja och lupin under några år.
vallskörd på Tosta hereford

Vallfoderkvalitet före kvantitet

Vall
Med vallfoder- och majsensilage som grund i mixen är siktet inställt på att nå en daglig tillvägt på 1 500 gram på ungtjurarna. Ett nytt stall och plansilo har hjälpt till.

Baletite® och SilotitePro® – film för bättre effektivitet

Annons

Besättningen på Löhammar har två kalvningsperioder – vår och höst. Under kalvens första veckor ägnar en person hela sin arbetstid åt att främja kalvhälsan.

Fredrik Lundkvist, Jakob Tufvesson, Andreas Larsson och Hillevi Rydén har kalvhälsan i fokus på Hargs bruk

Fullt fokus på kalvningen

Djurhälsa
Besättningen på Löhammar har två kalvningsperioder - vår och höst. Under kalvens första veckor ägnar en person hela sin arbetstid åt att främja kalvhälsan.
Carolin Larsson utfodrar kalvarna med mjölk

Hygien, hygien och åter hygien

Djurhälsa
Genomtänkta arbetsrutiner och snabba åtgärder när det uppstår problem. Målet är att kalvarna på Öster Vrenninge ska vara friska under hela uppväxten.
Lösdrift på Algutstorp

Här hölls kalkylen med lösvirke

Bygg
Ladugården för ungnöt på Algutstorp har byggts i tre etapper. Nu har Christian Olsson ett lättskött stall för både ungtjurar och stutar.

Köttrasaveln tar flera kliv framåt

Nyheter
I november växlar avelsvärderingen av köttraser helt över till den nordiska NAV-modellen. Nu har även förberedelser inför utvecklingen av genomiska avelsvärden börjat ta fart.
Fokus i Karl Jorléns avelsarbete ligger främst i att djuren ska vara lugna och lätta att hantera.

Comeback som ordförande för highland cattle

Porträtt
Highlandföreningens nygamla ordförande Karl Jorlén kombinerar lantbruket med jobbet som skogslärare. Målet är att utöka besättningen och satsa på naturvård.

Lägerliv för köttrasungdomarna

Utställning
Under en helg i juli träffades köttrasungdomar från södra Sverige på Bollerup naturbruksgymnasium i Skåne för att träna på djurhantering och showmanship.

Han tar över simmental

Porträtt
Mikael Jonasson är sedan i våras ordförande för simmentalföreningen.