Dags att nominera till Årets vallmästare

Nyheter

Nu är det dags att nominera kandidater till Årets vallmästare, tävlingen för alla nötkötts- och mjölkproducenter som är duktiga vallodlare.

Dags att anmäla djur till Elmia

Nyheter

Nu är det dags att anmäla djur till djurutställningen på Elmia lantbruk den 19 till 21 oktober. Anmälan är öppen till den 15 september.

Fransk välmusklad dragare

Fokus

De första bazadaise-kalvarna föddes i Sverige för fyra år sedan. Rasen är en gammal dragare som numera används som tung köttras.

Hur går det att bedriva naturbete hos dig?

Bete

Brist på sammanhängande mark och höga byggkostnader är utmaningar för att utveckla produktionen. Stefan Lindgren, Leva gård, Vännäs: – Jag startade i april i fjol och håller på att öka upp till 40 dikor. Har köpt in en del kastrerade kalvar för att fylla ut tills jag själv når upp i djurantal. – Har bara […]

Brist på bönder hinder för mer naturbete

Bete

Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på bönder är det största hotet mot att öka arealen. Att naturbetesmarkerna bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap gör att allt fler fått upp ögonen för vikten att hävda dessa. Bristen på […]

Betesdjur ger mervärde i gårdsbutik

Bete

Björnäs gård har skapat rationella betesfållor av små spridda betesmarker. I dag sköter gårdens djur 384 hektar betesmark. Mervärden som sedan kan plockas ut i gårdsbutiken. När Alexander Westerlund på Björnäs gård, strax öster om Östhammar i Uppland, tog över efter sin far växlade han över från några dikor till att föda upp ungtjurar till […]

Lätt val när Lutarp växlade om

Gården

Fortfarande är det röda kor i hagarna som gäller. När produktionen skiftade från mjölk till kött 2013 ersattes SRB-korna med hereford på Lutarp i Småland.

Markus Brisbo är Årets vallmästare

Nyheter

Den vinnande vallstrategin på Östergården i Brismene bygger på enkelhet såväl vid odling som utfodring. Strategin har gett jämna och höga näringsvärden i vallfodret och hög tillväxt på gårdens ungtjurar.