Hela denna artikel är en annons

Baletite® och SilotitePro® – film för bättre effektivitet

Baletite® och SilotitePro® film- och filmkombination minskar ensilageförlusterna och förbättrar effektiviteten vilket ger finska mjölkproducenter ett försprång när det gäller ensilagekvalitet.

Fördelarna med Berry Globals Silotite®- och Baletite®-filmer, som tillsammans kallas Film&Film®, har varit avgörande för att hjälpa en finsk mjölkgård att uppnå ett konsekvent skydd för sitt ensilage.

Wentjärvi gård i Karleby, Finland ägs av Mikael & Anders Wentjärvi. Med 185 djur som producerar cirka 900.000 liter mjölk per år behöver familjen Wentjärvi en betydande mängd ensilage – cirka 3.000 balar per år – för att utfodra djuren under året.

Mikael & Anders förstår fördelarna med optimalt konserverat ensilage och letar alltid efter leverantörer och maskiner som kan säkerställa hög kvalitet och effektivitet och använder två Lely-robotar samt en Pöttinger Impress 3160 VC pro balpress.  Valet av Film&Film-lösningen – känd för att producera högkvalitativt ensilage – speglar samma strävan efter excellens.

Mikael Wentjärvi i Finland producerar 3 000 balar per år och säger att: ”Baletite 20µm har fungerat bäst för våra behov”.

”Vi har använt mantelfilm under lång tid och testat flera olika fabrikat både vad gäller maskiner och film. Vi har kommit fram till att Baletite fungerar på det mest effektiva och problemfria sättet. Den nuvarande kombinationen av Pöttinger Impress 3160 VC pro och Baletite 20µm har fungerat bäst för våra behov”, förklarar Mikael Wentjärvi. Ett viktigt krav för Wentjärvis gård är filmens förmåga att skydda ensilaget och minska foderförlusterna på grund av mögelbildning. Detta är särskilt viktigt eftersom gården inte använder konserveringsmedel i fodret för att upprätthålla standarden på sin mjölkproduktion.

F&F har visat sig förbättra ensilagekvaliteten och minska torrsubstansförlusterna. Genom att använda denna metod har bönder visat sig få ytterligare 7,35 kg torrsubstans per bal, jämfört med traditionella nätlindningstekniker.*

Det är här som Film&Film ger en verklig fördel. ”Balarna är mycket täta och tunga; även om vi får ett hål i balen behöver vi inte oroa oss för mögel”, bekräftar Mikael.

En annan fördel är den praktiska konstruktionen med dubbel inplastning, som gör att det inte behövs något nät. ”Mantelfilmen gör hanteringen mycket enklare”, tillägger Mikael.  ”Särskilt under vintern är öppningen mycket enklare när mantelfilmen har använts i stället för nät, och det är en stor fördel här i norr.”

Eftersom Film&Film är en lösning som består av ett enda material kan familjen Wentjärvi dra nytta av att det är enkelt att återvinna efter användning.  ”Vi samlar in den använda plasten i en behållare på vår gård och det är en stor fördel att vi bara behöver återvinna ett material, vi behöver inte separera nät och film för lagring och insamling”, säger Mikael. Minskat avfall och bättre återvinningsbarhet är båda viktiga delar i Berry Agricultures hållbarhetsprogram som bygger på fem pelare.

Mantelfilmen gör hanteringen av balarna mycket enklare.

”Vi letar ständigt efter sätt att tillföra värde till våra kunder och utveckla lösningar som använder de senaste innovationerna inom film- och balpressteknologi”, säger Bart Geeraert, kommersiell chef för Berry Globals Agricultural Films-verksamhet, ”Film&Film ger överlägset skydd, enkel användning och enklare återvinning jämfört med traditionell nätlindning Vi har sett utmärkta resultat på fältet med bönder som redan använder kombinationen Baletite och SilotitePro och vi är övertygade om att nya användare kommer att se samma fördelar i kvaliteten på sina balar.

För mer information om Film&Film-metoden, prata med en medlem av Silotite-teamet på Borgeby Fältdagar 26-27 juni 2024. Monter J57 (Svenska Foder). Eller besök www.silotite.com

Under 2013 visade försök utförda av Dr Dave Davies, från Silage Solutions Limited, under verkliga arbetsförhållanden på gården att F&F-inplastade balar hade (kontakta agrifilms@berryglobal.com för fullständig studieinformation):

**Jämfört med Silotite Original 25 μm, 1500 m film.

***Återvinningsbar där insamling av PE-film sker.