Flugor – en stickande irritation

Forskning

Med hjälp av EU-medel från Landsbygdsprogrammet har Växas experter på djurvälfärd sammanställt forskning om hur nötkreaturens beteende påverkas av flugor med fokus på arter som finns i Sverige.